Meer over Arianne van der Giessen

Arianne is in 1969 in Haarlem geboren. Ze heeft in 1989 haar propedeuse Econometrie behaald en is in 1993 afgestudeerd als drs. Communicatiewetenschap. Ze is opgeleid tot Integratief Coach en Counselor aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam en tot NLP Practitioner bij NLP Seminars. Daarnaast heeft ze leergang 1 van de opleiding Effectieve Intuïtie bij het Centrum van Carolina Bont afgerond en zich gespecialiseerd in de Voice Dialogue methode bij Hanneke Elich.

Gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, bewustzijn, plezier, groei, resultaat en actie staan centraal tijdens de gesprekken.

Arianne is enerzijds analytisch en observerend en anderzijds gevoelsmatig en intuïtief. Ze luistert goed en vraagt door. Soms is ze confronterend, echter altijd vanuit respect en empathie. Haar studie en vooropleiding bestaan uit een combinatie van vakken variërend van wiskunde tot psychologie.

Vanaf 2005 vervulde Arianne naast haar functie als project- en changemananger binnen ING de rol van incompany coach en sinds 2007 is ze binnen het mobiliteitscentrum drie dagen per week werkzaam als coach bij mobiliteitstrajecten. Daarvoor is ze binnen ING, ABN Amro en Vroom & Dreesmann werkzaam geweest in diverse functies op het gebied van  project- & changemanagement, marketing en communicatie, kwaliteitstrajecten en kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek.