Coaching: Voor wie?

Wanneer is een coachtraject voor jou zinvol?

·         Als je je eigen functioneren tegen het licht wilt houden en veranderen.

·         Als je resultaten en/of prestaties wilt verbeteren.

·         Als je behoefte hebt aan een sparring partner of een klankbord.

·         Als je behoefte hebt aan een objectief persoon die je scherp houdt.

·         Als je je effectiviteit wilt verhogen.

·         Als je je visie, je doelen, je prioriteiten etc. helder wilt krijgen.

·         Als je tot de juiste acties wilt komen om je doelen te bereiken.

·         Als je moeite hebt met het maken van keuzes of het nemen van initiatief.

·         Als je zelfkennis en probleemoplossend vermogen wilt vergroten.

·         Als je een disbalans tussen werk en prive ervaart.

·         Als je communicatieve vaardigheden wilt verbeteren.

·         Als je meer inzicht wilt in je eigen denken, voelen en handelen.