Flitscoaching

Flitscoaching is een bijzondere vorm van coaching, waarbij de coachee en de coach tijdens één inspirerende sessie van ongeveer een kwartier samen op zoek gaan naar de ‘flits’. 

Flitscoaching is enerzijds een leuke manier om je bedrijf kennis te laten maken met coaching. Anderzijds is het een prima middel om heel veel medewerkers in korte tijd de kans te geven één doel of wens in te brengen waarvan de realisatie al een tijdje stagneert. 

Zo’n kort gesprek kan net het duwtje in de rug zijn om een stap te zetten of die impuls of inspiratie geven om gedrag te veranderen. 

Arianne van der Giessen biedt flitscoaching aan bij afname van minimaal één dagdeel van vier uur. Tijdens dit dagdeel kunnen maximaal12 medewerkers deelnemen aan een flits-sessie. Is het animo groter dan worden op maat afspraken gemaakt over het aantal sessies op een dag of spreiding over meerdere dagen.