NOBCO

NOBCO Registercoach® en Ethische gedragscode Nederlandse Beroepscoaches

Arianne van der Giessen is opgenomen in het register van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en heeft aangetoond te voldoen aan de eisen die de NOBCO hieraan stelt.

Zij onderschrijft daarmee de ethische gedragscode en het klachtenreglement van de NOBCO.

Zie: www.nobco.nl