Over een coachtraject met van der Giessen

Vanaf 2005 wordt ieder coachtraject afgesloten met een evaluatie, waarbij de coachee kan aangeven in hoeverre zijn/haar doelstelling is gerealiseerd. Onderstaande citaten zijn afkomstig uit deze evaluaties. 

“De gesprekken met Arianne waren met name gericht om te kijken hoe ik vanuit de huidige situatie het beste kon handelen. Daarin heeft Arianne me erg gestimuleerd, waarbij ze mijn wensen en situatie goed voor ogen hield. Dat heb ik erg gewaardeerd.”

“Arianne helpt mogelijkheden in kaart te brengen, stimuleert het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Arianne kiest in het gesprek een prettige open stijl, met persoonlijke aandacht.”

“Arianne laat een grote betrokkenheid zien. Ze probeert zich goed in te leven in de persoonlijke situatie, ze komt met creatieve ideeën en geeft het gevoel dat ze zich echt voor je inzet.”

“Arianne denkt goed mee en stimuleert tot het nemen van verdere actie. Verantwoordelijkheid/initiatief wordt duidelijk bij mijzelf gelegd, hetgeen ik als positief ervaar.”

“De grootste winst van dit traject was het overwinnen van door mijzelf opgeworpen drempels.”

“Ik waardeerde het warm menselijk contact, altijd meedenkend, aanvoelend, continu uitzoekend hoe iets te benaderen, op te lossen, aan te pakken vanuit verschillende invalshoeken.”

“Gesprekken waren erg fijn en nuttig. Veel praktische en bruikbare tips gekregen, die ik direct kan toepassen. Mijn grootste winst was mijn focus weer helder krijgen, waaraan concrete doelen gekoppeld konden worden. En natuurlijk op korte termijn een nieuwe baan gevonden!”

“De intuïtieve gevoelsmatige benadering van Arianne is erg fijn.”

“De gesprekken met Arianne heb ik als zeer positief ervaren. Zij heeft me zeer goed geholpen.”

“Arianne heeft mij die dingen laten doen, die erg nuttig waren/bleken voor de gewenste verdere stappen, maar die ik uit mezelf niet gezet zou hebben.”

“Ik kijk terug op een prettig en constructief coachtraject. Het was mijn eerste kennismaking met coaching en die is goed bevallen.”

“Arianne, ik vind dat je het echt goed hebt gedaan! Dank daarvoor”

“Mijn grootste winst van dit coachtraject was focus aanbrengen en zelf richting geven aan loopbaanplannen. Hobbels in denken overwinnen. Bedankt Arianne, je coacht voor mij op een heel prettige en betrokken manier.”

“Ik kan alleen maar zeggen: Zeer goed! Mijn probleem was ad hoc en is direct goed opgepakt door Arianne. Ik heb het als prettig ervaren en kreeg alle ruimte om mijn verhaal te vertellen. Arianne heeft bruikbare tips meegegeven.”

“Mijn grootste winst van dit coachtraject was meer relativeren en bewuster omgaan met eigen gevoelens. Ik heb een aantal tips gekregen, waar ik nu en in de toekomst zeker wat aan heb.”

“Mijn grootste winst van dit coachtraject is persoonlijke groei. Je vererandert je perspectief. Ik leerde mijn werkzaamheden managen en  de overgang van studie naar werk enigszins te vergemakkelijken.”

“Ben je nog steeds beschikbaar? Mijn leven is best aan wijziging onderhevig geweest. Ik ben inmiddels HR Manager en bezitter van een huis. Ik kijk met veel plezier terug op jouw coaching. Het heeft mij destijds erg geholpen om de zaken op een rijtje te krijgen en met een andere blik naar mijn situatie te kijken en er actie op te nemen om zaken te veranderen.”

“Het formuleren van de oorspronkelijke doelstelling vond ik erg lastig en het voelde in eerste instantie beperkend. Uiteindelijk bleek het niet uit te maken, omdat ook naar voren kwam wat me afhield van het kunnen bereiken van mijn doelstelling. Dat was zeer verhelderend en effectief.”

“Mijn grootste winst van dit coachtraject is de inzichten die me meer ruimte en rust opleveren, waardoor ik beter functioneer.”

“Arianne is top.”

“Mijn grootste winst van dit coachtraject is dat ik inzichten heb gekregen waardoor ik effectiever ben geworden zowel in mijn werk als prive.”

“Positief is de link die Arianne maakt tussen theorie en praktijk alsmede haar inlevingsvermogen.”

“Mijn grootste winst van dit coachtraject is het structureel tijd nemen voor en reflecteren op mijn eigen functioneren met een onafhankelijk en onpartijdig persoon. Normaal gesproken neem ik doorgaans (te) weinig tijd om dit zelf te doen. Daarnaast verandering van mindset over bepaalde onderwerpen.”

“Een zeer plezierige ervaring met uiteindelijk voor mezelf een goed beeld wat nu te doen.”

“Ga zo door. Het is voor mij als gecoachte erg plezierig.”